OS DER STØTTER AKTION FARS ORLOV

 

I Danmark er der fleksible rammer for at far og mor kan fordele forældreorloven, så det passer den enkelte familie. Det er helt centralt at familierne også i fremtiden har den fleksibilitet, da det gavner både den enkelte, familierne og virksomhederne.

Vi der bakker op om "Aktions Fars Orlov":

Støtter, at fædre såvel som mødre bruger deres muligheder for orlov, hvis de ønsker det, og vi støtter, at flere fædre end idag tager orlov, fordi vi tror på at:

 

  • det er godt for far, barn og mor, at fædre får mulighed for tidligt at have en central rolle i deres børns liv. Mødre og fædre der deler forældreorloven står mere lige, i forhold til hverdage, arbejdslivet og omverdenen generelt.

 

  • det er godt er godt for virksomhederne, fordi det bidrager til attraktive arbejdspladser og til at tiltrække og fastholde både mandlige og kvindlige medarbejdere og skabe balance mellem arbejds- og familieliv. 

 

  • det er godt for samfundet og for ligestillingen, at fædre og mødre har lige muligheder på job og i familien og understøtter blandt andet lige karrieremuligheder og muligheden for at udnytte det fulde potentiale hos kvinder og mænd.

 

arbejder for at fremme en bedre balance i fordelingen af orlov mellem fædre og mødre i vores egen organisation. 

opfordrer til, at virksomheder, organisationer, medarbejdere og ledere bakker op om fædre, der tager orlov, og til at flerevirksomheder og organisationer tilslutter sig Aktion Fars Orlov. 

jegstøtter.png
 
Cathrine Petersen