GODE RÅD TIL ARBEJDSGIVERE OG FAMILIER


 

RÅD TIL ARBEJDSGIVERE

Få gode råd til at starte en kulturændring på arbejdspladsen – så vi får flere mænd til at tage del i forældreorloven. Hvad får du som virksomhed ud af det? Du kan få gladere medarbejdere, at du bliver en mere attraktiv virksomhed, og at det gavner i forhold til rekruttering og fastholdelse.


Som arbejdsgiver kan du gøre det nemmere at tale om barsel og forældreorlov på arbejdspladsen. Det kan du for eksempel gøre ved at:

  • Italesætte muligheden for orlov over for medarbejdere
  • Henvise medarbejdere til viden om orlov og rettigheder
  • Kommunikere internt i virksomheden, at orlov for begge køn er en god ting
  • Kommunikere eksternt, at virksomheden støtter orlov for begge køn
  • Og ikke mindst – gå forrest ved selv at tage orlov som leder!

Er du en mindre virksomhed kan det være en stor omvæltning, at en medarbejder tager orlov. Men som virksomhed har du også rettigheder. Du er blandt andet berettiget til at få refusion af udgifter til løn under morens og farens orlov. Læs mere om, hvordan man søger refusion af barselsdagpenge og barselsrefusion fra barselsfonde her

Skærmbillede 2017-11-01 kl. 13.31.28.png

RÅD TIL FAMILIER

Har I taget en snak om, hvordan I deler barsel og forældreorlov i jeres familie? Far har ret til fuld løn i op til 10 uger under forældreorlov, og ligesom det gælder for mor, kan farens arbejdsplads få økonomisk kompensation under fars orlov.

Vi har samlet gode overvejelser og råd til jer som forældre, som forhåbentlig kan være et oplæg til en snak og beslutning om orlov – og til at gøre det på den måde, der passer til jer!


Deleordning: Forældreorlov er både kvinden og mandens. Og undersøgelser viser, at involverede fædre er godt for børns udvikling.

Økonomi: Det behøver ikke at være økonomi, der afholder far fra at tage del i orloven. Se mere her

At være far: Orlov er ikke kun for kvinder – du kan gøre det på din måde, og præcis som du vil.

At være mor: I er to om at få barn. Fars orlov er til gavn for familien. 

Snakken med arbejdsgiveren: Tag snakken om orlov på dit arbejde på samme måde, som du taler om andre arbejdsvilkår. Undersøg på forhånd, om du er dækket af en overenskomst, eller om du selv skal forhandle din løn under orlov.