Som virksomhed kan du ofte få økonomisk refusion, når far tager orlov. Refusionen er noget, du som arbejdsgiver skal søge om, når din medarbejder beslutter at tage orlov. Hvor, du skal søge om refusion, afhænger af hvilken virksomhedstype du er.

 

Barselsudligningsordninger er ordninger, der har til formål at udligne arbejdsgiveres udgifter til løn ved medarbejderes barsels-  og forældreorlov. Ordningerne finansieres af bidrag fra arbejdsgiverne, og udligningen består i en (hel eller delvis) refusion for de lønudgifter, som arbejdsgiveren har afholdt under medarbejderens orlov. Arbejdsgivere skal betale bidrag til ordningen uanset om der udbetales løn under orlov.

 

Der findes en række barselsudligningsordninger på det danske arbejdsmarked. Disse udligningsordninger kaldes decentrale barselsudligningsordninger.

 

Du kan få mere information om de decentrale barselsudligningsordninger hos din branche- eller arbejdsgiverorganisation.

 

Med lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked blev der etableret en obligatorisk barselsudligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked kaldet Barsel.dk. 

 

Barsel.dk er obligatorisk for alle private arbejdsgivere, der har ansatte, som ikke er tilsluttet en godkendt decentral ordning, uanset om arbejdsgiveren betaler løn under barsel. Det betyder bl.a., at alle arbejdsgivere, der ikke er dækket af en godkendt decentral udligningsordning, skal yde et bidrag til Barsel.dk, uanset om de betaler løn under orlov eller ej.

 

Arbejdsgivere, der er tilsluttet Barsel.dk og udbetaler løn under medarbejderens orlov, vil modtage refusion fra Barsel.dk, når de søger om refusion af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Du kan læse mere om Barsel.dk her: