Mange fagforbund har udviklet et værktøj, en såkaldt barselsberegner, hvor du med baggrund i din overenskomst helt præcist kan få oplysninger om dine muligheder og din økonomiske dækning under orlov. Så tjek om din fagforening har et sådan tilbud.

 

Ellers kan du bruge den generelle barselberegner, der ligger på borger.dk.

Barselsberegneren på borger.dk kan dog ikke anvendes, hvis du

  • skal adoptere.
  • er medmor
  • vil forlænge, udskyde eller afbryde orloven undervejs.
  • ikke har dansk social sikring, barnets anden forælder er uden dansk social sikring eller en eller begge forældre er bosat i udlandet.
  • ikke bor sammen med barnet.
  • arbejder i turnus, med varierende arbejdstider, eller i øvrigt er omfattet af særlige regler
  • ønsker at anvende din ret til at få fravær til orlov ud over den samlede dagpengeperiode på 32 til deling

 

Du kan også få oplysninger om reglerne her.