Screen Shot 2017-10-14 at 21.58.17.png
 
 
 
Screen Shot 2017-10-05 at 12.16.25.png
 
 
farsorlov.png
 
 
 
 
Screen Shot 2017-10-14 at 22.24.04.png
 

I Danmark er der fleksible rammer for at far og mor kan fordele forældreorloven, så det passer den enkelte familie. Det er helt centralt at familierne også i fremtiden har den fleksibilitet, da det gavner både den enkelte, familierne og virksomhederne.

Vi der bakker op om "Aktions Fars Orlov":

Støtter, at fædre såvel som mødre bruger deres muligheder for orlov, hvis de ønsker det, og vi støtter, at flere fædre end idag tager orlov, fordi vi tror på at:

 

  • det er godt for far, barn og mor, at fædre får mulighed for tidligt at have en central rolle i deres børns liv. Mødre og fædre der deler forældreorloven står mere lige, i forhold til hverdage, arbejdslivet og omverdenen generelt.

 

  • det er godt for virksomhederne, fordi det bidrager til attraktive arbejdspladser og til at tiltrække og fastholde både mandlige og kvindlige medarbejdere og skabe balance mellem arbejds- og familieliv. 

 

  • det er godt for samfundet og for ligestillingen, at fædre og mødre har lige muligheder på job og i familien og understøtter blandt andet lige karrieremuligheder og muligheden for at udnytte det fulde potentiale hos kvinder og mænd.

 

arbejder for at fremme en bedre balance i fordelingen af orlov mellem fædre og mødre i vores egen organisation. 

opfordrer til, at virksomheder, organisationer, medarbejdere og ledere bakker op om fædre, der tager orlov, og til at flerevirksomheder og organisationer tilslutter sig Aktion Fars Orlov.